Ienākt ar:
ATTĪSTĪBAS IDEJU KRĀTUVE aplūkot idejas meklēt idejas:
pievienot ideju
izdrukas versija

Izsludināta projektu pieteikumu kārta EJZF1 un EJZF2 rīcībās

ziņa publicēta 19.03.2018

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Sernikon” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu.

Kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums: 301 896.57  EUR.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2018.gada 16.aprīļa līdz 2018.gada 16.maijam
 
Finansējuma sadalījums ir sekojošs:
  • Rīcība Nr.EJZF1 "Zivsaimniecības nozares uzņēmumu attīstība, it īpaši atbalsts sezonalitātes ietekmes mazināšanai" - 125 000 EUR
  • Rīcība Nr.EJZF2 "Zivsaimniecības un dabas, kultūras resursu integrēšana tūrisma pakalpojumu sniegšanā" - 176 896.57 EUR
Projektu īstenošanas termiņi:

a) Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta (LAD) lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

b) Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu iesniegums iespējams iesniegt papīra formātā iepriekš norādītajā biedrības adresē (iepriekš saskaņojot laiku ar administratīvo vadītāju), kā arī Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv un Elektronisko dokumentu likuma noteiktajā kārtībā, nosūtot uz dienesta elektroniskā pasta adresi: lad@lad.gov.lv.

Kontaktinformācija: biedrība „Sernikon”, adrese: Atpūtas iela 1 (2. stāvs), Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163, administratīvā vadītāja Sanita Pundiņa, tālr. 28356344, e-pasts: sanita.pundina@carnikava.lv

Par plānotajiem semināriem sekojiet līdzi informācijai, kas tiks publicēta biedrības un novadu mājaslapās.


© 2012  PPP "Sernikon". Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja MB Studija »